Bedrijfsgegevens:
ZenzDoesburg is als volgt te bereiken:
Postadres:                                        Markt 11, 6981 CJ Doesburg
Vestigingsadres:                              Markt 11, 6981 CJ Doesburg
Inschrijvingsnummer KvK:             5448763
Telefoon:                                           06-43477459
E-mailadres:                                      webshop@zenzdoesburg.nl
www.zenzdoesburg.nl is een website van ZenzDoesburg.
Opgesteld d.d. 24-05-2018

Autoriteit persoonsgegevens
Als bezoeker van de webshop www.zenzdoesburg.nl heeft u het recht aangaande uw persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kunt u rechtstreeks doen aan Zenzdoesburg en/of indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
ZenzDoesburg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ZenzDoesburg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of het gastenboek op de website aan ZenzDoesburg verstrekt. ZenzDoesburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres


Waarom Zenzdoesburg de gegevens nodig heeft:
ZenzDoesburg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan ZenzDoesburg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van goederen en/of diensten in de vorm van workshops.
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief geeft u toestemming. In de nieuwsbrief wordt gecommuniceerd hoe u zich hiervoor kunt uitschrijven

Hoe lang Zenzdoesburg de gegevens bewaart:
ZenzDoesburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Ordergegevens worden vijf tot zeven jaar bewaard welke nodig zijn voor belastingaangifte.

Gegevens delen met anderen:
ZenzDoesburg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google analytics:
ZenzDoesburg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken van ZenzDoesburg. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ZenzDoesburg te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ZenzDoesburg heeft hier geen invloed op.
ZenzDoesburg heeft Google geen toestemming gegeven om via ZenzDoesburg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De maximale bewaartijd van de gegevens is 26 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Naast dat u zelf uw persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren en/of wijzigen kunt een ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webshop@zenzdoesburg.nl.
ZenzDoesburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:
ZenzDoesburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ZenzDoesburg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ZenzDoesburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ZenzDoesburg op via webshop@zenzdoesburg.nl.

CCV Shop als verwerker persoonsgegevens:
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order, het aanmelden voor de nieuwsbrief of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.